Privacy Notice

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 roku (zwanym dalej RODO) od dnia 25 maja 2018 roku informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kolorama, Adam Iwanowicz z siedzibą w Pile przy ulicy Kołobrzeskiej 21.

  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO, na podstawie zgody, w celu realizacji procesu rekrutacji.

  • Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w klauzuli w dokumentach aplikacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: telefonicznie pod numerem 575 844 860, osobiście w siedzibie firmy przy ul. Kołobrzeskiej 21 w Pile, e-mailowo na adres: praca@kolorama.eu.

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 2 miesięcy licząc od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy licząc od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego.

 

  • W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

  • Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą również udostępniane takim odbiorcom jak podmioty świadczące usługi hostingowe.

  • Informuję, iż Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.