Privacy Notice

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 roku (zwanym dalej RODO) od dnia 25 maja 2018 roku informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kolorama, Adam Iwanowicz z siedzibą w Pile przy ulicy Kołobrzeskiej 21.

  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO, na podstawie zgody, w celu realizacji procesu rekrutacji.

  • Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w klauzuli w dokumentach aplikacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: telefonicznie pod numerem 575 844 860, osobiście w siedzibie firmy przy ul. Kołobrzeskiej 21 w Pile, e-mailowo na adres: praca@kolorama.eu.

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 2 miesięcy licząc od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy licząc od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego.

 

  • W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

  • Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą również udostępniane takim odbiorcom jak podmioty świadczące usługi hostingowe.

  • Informuję, iż Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

world_map_PNG34.png

If you are in the blinds industry supplying blinds parts, solutions or technology, or if you are in the business of selling and fitting blinds or designing interiors,

pls contact us without hesitation - we have some good business to do with you.

Telephone:  +48 673482604,

Fax:             +48 673482618;

E-mail:         kolorama@kolorama.eu

ul. Kołobrzeska 21,

64-920 PIŁA, Poland

-- VAT ID: PL8991459228